PRIVACY & DISCLAIMER

De redactie van De Verloskundige stelt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig juist is of bijgewerkt blijft.

Onvolledige informatie

Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, proberen we dat snel te corrigeren. U kunt de redactie helpen fouten te verbeteren door een e-mail te sturen met op- en/of aanmerkingen naar redactie@knov.nl

De KNOV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Hyperlinks en verwijzingen

Op deze website zijn links opgenomen naar informatiebronnen die niet door de redactie worden beheerd. Voor de inhoud van de informatie van deze bronnen draagt de KNOV dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Inlog voor abonnees

Het is niet toegestaan de persoonlijke inlogcodes aan derden beschikbaar te stellen.

Intellectuele eigensdomsrechten

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie voor commerciële doeleinden openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNOV. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de redactie van het Tijdschrift voor Verloskundigen: redactie@knov.nl

Linken naar knov.nl/tijdschrift

Linken naar knov.nl/tijdschrift is toegestaan, mits de goede naam van de KNOV of het tijdschrift voor De Verloskundige niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van de KNOV wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Linken naar deze website dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage.

Aanpassen privacybeleid

De KNOV behoudt het recht om dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen worden altijd op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg deze pagina daarvoor.

Vragen en opmerkingen over deze website kunt u e-mailen naar redactie@knov.nl