In iedere editie van De Verloskundige is ruimte voor één of meer wetenschappelijke artikelen. Wil je dat jouw artikel in De Verloskundige verschijnt en/of op deze website (tijdschrift.knov.nl)? Houd je dan zo goed mogelijk aan deze richtlijnen, dat vergroot de kans op publicatie.

Bij de beoordeling van (het wel of niet plaatsen van) artikelen, maakt de redactie de afweging of een artikel past bij deze editie, rekening houdend met de actualiteit, het magazinethema, andere artikelen in het tijdschrift, enzovoorts. Aanleveren van je idee of artikel kan via redactie@knov.nl.

KNOV

Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
tel: 088 8883999
e-mail: info@knov.nl

Contact