KNOV in actie: Recap

Tekst: Eveline Mestdagh, 2023-3

De wetenschappelijk adviseurs van de KNOV geven antwoorden op vragen van KNOV-leden. Elke editie lichten we een paar van die wetenschappelijk onderbouwde antwoorden in het kort toe. Heb je zelf ook een vraag? Stel deze dan via de helpdesk. De adviseurs helpen je graag op weg!

Magnesiumsuppletie ter preventie van hypertensieve aandoeningen

De wetenschappelijk adviseurs kregen de vraag of er evidence is van een preventief effect van magnesiumsuppletie tijdens de zwangerschap op het al dan niet ontstaan van hypertensieve aandoeningen. De wetenschappelijke literatuur is echter niet eenduidig in een eventueel verband tussen magnesiumsuppletie en het ontwikkelen van pre-eclampsie. Er is geen literatuur gevonden die het verband onderzocht tussen magnesium-suppletie en (zwangerschaps)hypertensie. Er wordt met name bij een hoog risico-populatie een verband waargenomen tussen magnesiumsuppletie ter preventie van pre-eclampsie. Echter zitten er ook beperkingen aan deze onderzoeken. Magnesiumsuppletie kan overwogen worden bij een hoogrisicopopulatie, daarbij zal het beleid geïndividualiseerd moeten worden. De reden voor het starten van magnesium-suppletie speelt hierin een rol, bij zwangere vrouwen met een hypomagnesiëmie lijkt het beschermend effect het sterkst. Meer onderzoek naar magnesiumsuppletie in een hoogrisicopopulatie is nodig om het toe te passen bij alle hoogrisicozwangeren. Daarbij zal er ook in acht moeten worden genomen welke groep zwangere vrouwen tot de hoogrisicogroep behoren. Er zal ook onderzoek gedaan moeten worden naar welke magnesium-supplementen goed werken (bij zwangere vrouwen), welke dossering optimaal is, welke interactie het mogelijk heeft met het gebruik van calcium suppletie en/of acetylsalicylzuur en in welke periode deze gestart dient te worden. 


Update

Tekst: VRHL Content en Creatie, 2023-3
Tarief gepubliceerd voor Centering-Based Interactieve Prenatale Groepszorg

Naast de volledige tariefbeschikking 2024 heeft de NZA op 30 juni ook het tarief voor Centering-Based Interactieve Prenatale Groepszorg (CB-IPG) gepubliceerd. Zwangere vrouwen die deelnemen aan CB-IPG stoppen vaker met roken, beginnen vaker met borstvoeding en zijn meer zelfredzaam dan zwangere vrouwen die individuele zorg krijgen. Het tarief bedraagt zeventig euro per deelnemende zwangere vrouw. Verloskundigen die groepszorg aanbieden, kunnen hier vanaf 1 januari 2024 aanspraak op maken. Het tarief kan als extra, losse, zorgactiviteit gedeclareerd worden. De KNOV is in de afrondende fase met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over borging van kwaliteit, evaluatie en monitoring van dit zorgaanbod. Dit is onderdeel van de vereisten bij de invoering. Dit doen wij met input van onder andere Stichting CenteringZorg en TNO. Zodra de uitkomsten van het overleg met ZN definitief bekend zijn, worden deze uiteraard gedeeld met de KNOV-leden.

Kick-off vernieuwde KNOV-platforms 

Als belangenbehartiger van álle verloskundigen wil de KNOV de landelijke belangenbehartiging meer differentiëren op basis van werksetting. Zo komen de verschillende perspectieven binnen de vereniging beter tot hun recht. We willen dit doen met een aantal professionele platforms, te beginnen met het vernieuwde platform Klinisch Verloskundigen en het platform Vertegenwoordigers van een Eerstelijns Verloskundige Organisatie (VEVO). De platforms worden ondersteund met een online community. Op 31 oktober vindt de fysieke kick-off plaats. De vernieuwde platforms bestaan uit alle KNOV-leden die werkzaam zijn als klinisch verloskundigen of als VEVO. Zij ontvangen per mail een uitnodiging voor de lancering van het platform. Geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met Quinty Spits, beleidsadviseur en -platformsecretaris: qspits@knov.nl.

Infographic Uitwendig versie gepubliceerd

De geregistreerde uitwendige versies van 2021 en 2022 uit het inmiddels gesloten versieregister van de KNOV zijn inzichtelijk gemaakt in een infographic. Deze infographic geeft onder andere een overzicht van het slagingspercentage van de geregistreerde versies en de modus partus na een geslaagde en niet-geslaagde versie. Sinds december 2022 is het oude versieregister gesloten en kunnen versies worden geregistreerd in het nieuwe registratieplatform.

We vragen alle versiekundigen om de uitwendige versie goed te registreren (inclusief follow-up). Aan verloskundigen die cliënten verwijzen naar een collega-versiekundige vragen we om de follow-up-gegevens zo snel mogelijk aan te leveren aan de betrokken versiekundige, zodat zij een complete registratie van de versie kan realiseren. Alleen zo kunnen we zorgen voor complete registratie en daarmee de kwaliteit van de uitwendige versie door verloskundigen en in de eerste lijn (blijven) aantonen. Heb je een vraag rondom het registratieplatform? Mail naar registratieplatform@knov.nl. Heb je een vraag over het deelregister uitwendige versie, onderdeel van het Kwaliteitsregister? Mail naar kwaliteitsregister@knov.nl.


Word lid van de KNOV

Tekst: VRHL Content en Creatie, 2023-3

Als lid versterk je niet alleen je eigen positie, maar ook die van alle verloskundigen in Nederland. Door als collectief op te treden, staan we sterk en kunnen we breed gedragen stappen zetten richting een nog betere geboortezorg.

Ledenvoordelen

• Je kunt meedenken over en bijdragen aan de inhoud van het vak.
• Je hebt toegang tot handige basisdocumenten met betrekking tot waarneming, praktijkvoering, overname, tariefbepaling, toelatingscontracten, etc.
• Als je lid bent van de KNOV ben je automatisch ook aangesloten bij de geschilleninstantie.
• Als klinisch verloskundige heb je via de KNOV toegang tot juridische ondersteuning door vakbond FBZ.
• Je krijgt toegang tot de KNOV helpdesk.
• Je hebt toegang tot het online inspiratienetwerk, waar meer dan 2.500 verloskundigen met elkaar in gesprek gaan en elkaar helpen.
• Je ontvangt vier keer per jaar tijdschrift De Verloskundige.

Het KNOV-lidmaatschap

De KNOV behartigt jouw belangen aan landelijke tafels. We staan voor je klaar met informatie en advies over de inhoud en organisatie van verloskundige zorg. Al 125 jaar. 

‘Ik ben lid van de KNOV omdat ik het belangrijk vind dat we als beroepsgroep een eenheid vormen. Al tijdens mijn studie kon ik dankzij mijn lidmaatschap gebruikmaken van handige basisdocumenten. Zeker de praktische inwerkdocumenten zijn voor mijn start als verloskundige heel waardevol.’

Lidewij Knol, net afgestudeerd en waarnemend verloskundige
Lid worden of meer weten?

Kijk op knov.nl/lid-worden


Bestuurders door de jaren heen

Tekst: VRHL Content en Creatie, 2023-3

In de afgelopen 125 jaar hebben veel voorgangers zich hard gemaakt voor de positie en de belangen van de vroedvrouw. Grote dank gaat uit naar iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. Voor zover de archieven het toelaten, een zo compleet mogelijk overzicht van eerdere voorzitters en bestuursleden. 

Voorzitters

1898-1913

Bond van Vrouwelijke Verloskundigen in Nederland

Mevr. F. de Kadi 1898-1913

1909-1913

Nederlandsche Vroedvrouwen-Vereeniging

Mevr. M. Mes-van den Bosch 1909

Mevr. A.H.J. Schoonhoven-Vetter 1910-1913

1910-1913

Centrale Vroedvrouwen-Vereeniging Utrecht e.o.

Mevr. E. Van de Werft 1910-1913

1913-1926

Nederlandsche Maatschappij tot behartiging der belangen van vrouwelijke Verloskundigen die het diploma van Vroedvrouw verworven hebben (fusie van de Bond van Vrouwelijke Verloskundigen, de Nederlandsche Vroedvrouwen-Vereeniging en de Centrale Vroedvrouwen-Vereeniging Utrecht e.o.)

Mevr. F. de Kadi 1913-1926

1924-1926

Nederlandsche Vroedvrouwen-Vereeniging

Mevr. S. Sievertsen Buvig

1926-1942

Bond van Nederlandsche Vroedvrouwen

Mevr. S. Sievertsen Buvig 1926-1935

Mevr. A.J. de Graaf-van der Elst 1935

Mevr. S. Sievertsen Buvig 1935-1936

Mevr. J. van de Lende 1936-1942

1921-1942

R.-K. Bond van Vroedvrouwen 

Mevr. F.A. Jannes 1921-1923 

Mevr. C. Stoffers 1923-1937 

Mevr. C. van de Linden-de Groot 1937-1938

Mevr. M. Looyen 1938-1942

1942-1945

Bond van Nederlandsche Vroedvrouwen én de R.K. Bond van Vroedvrouwen door de bezetter afgedwongen fusie

Mevr. M. Looyen 1942-1945

1945-1975

Bond van Nederlandsche -Vroedvrouwen

Mevr. J. van de Lende 1945-1950

Mevr. F.C. van Wichen 1950-1965

Mevr. PJ.S. Braam-van de Woude 1965-1972

Mevr. A. Hovius 1972-1974, functie waargenomen door Mevr. E. Voorbergen 1973-1974

Mevr. N. Lugtenburg 1974-1975

1945-1975

R.-K. Bond van Vroedvrouwen. Vanaf 1955 de Nederlandse R.K. Vereniging van Vroedvrouwen

Mevr. M. Looyen 1945-1967

Mevr. A.J.M. Rijkenberg 1967-1968

Mevr. M. Boot-Kuyper 1968-1972

Mevr. J.H.M. Genits 1972-1975

1975-1998

Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (fusie van Bond van Nederlandsche Vroedvrouwen en de Nederlandse R.K. Vereniging van Vroedvrouwen)

Mevr. J.H.M Gerrits én Mevr. N. Lugtenburg gedeeld voorzitterschap 1975-1978

Mevr. JHM. Gerrits 1978-1980

Mevr. C.M. Meijer-Broeckmans 1980-1982

Mevr. AA Lems 1982-1988

Mevr. M.H. Cromheecke-Reus 1988-1994

Mevr. L. van der Esch 1994-1996

Mevr. A. Hertzberger waarnemend voorzitter 1996-1997 voorzitter vanaf 1997

 

Voorzitters en bestuursleden

1999 - 2002

Marian van Huis voorzitter

Rafael van Crimpen vice-voorzitter

Leonie Welling

Riet van der Donk

Alie Ruysink

Linda Aten

Mary Scheffer-Zwart

Willy van der Meijs-Diederik

Ton Wennekers

2002 - 2004

Marian van Huis voorzitter

Joyce Kors vice-voorzitter

Ton Wennekers 

Juliet Daemen 

Margreet van der Kwast 

Herman Voorzee          

2004 - 2005

Marian van Huis voorzitter tot juni 2005

Joyce Kors vice-voorzitter tot november 2004

Sjaak Toet vanaf juni 2005

Ton Wennekers tot november 2004

Mike Muller vanaf november 2004

Juliet Droog 

Margreet van der Kwast 

Greta Rijninks-van Driel vanaf november 2004

Laury de Bie-Post vanaf juni 2004

2005 - 2007

Marian van Huis voorzitter tot juni 2005 

Sjaak Toet voorzitter vanaf juni 2005

Greta Rijninks van Driel vice-voorzitter vanaf juni 2005

Juliet Droog

Margreet van der Kwast

Mike Muller

Laury de Bie-Post

Angela Verbeeten vanaf oktober 2007

2007 - 2009

Sjaak Toet voorzitter tot juni 2010

Greta Rijninks-van Driel vice-voorzitter

Angela Verbeeten 

Juliet Droog tot november 2007

Margreet van der Kwast tot juni 2008

Mike Muller

Laury de Bie-Post

Erna Kerkhof vanaf november 2007

Marjanne Wigbers-Zuurveld vanaf november 2009

2009 - 2011

Sjaak Toet voorzitter tot juni 2010

Angela Verbeeten vanaf 2010 voorzitter

Linda Rentes vice-voorzitter vanaf juni 2010

Greta Rijninks-van Driel vice-voorzitter tot 2010

Mike Muller tot juni 2011

Laury de Bie-Post tot juni 2010

Marjanne Wigbers-Zuurveld vanaf november 2009

Erna Kerkhof

Jolijn Betlem vanaf 2010

2011 - 2013

Angela Verbeeten voorzitter

Linda Rentes vice-voorzitter

Anke Blokhuis tot november 2013

Erna Kerkhof tot november 2013

Marjanne Wigbers-Zuurveld tot november 2012

Jolijn Betlem

Johan Zoutberg vanaf november 2012 

2013 - 2016

Linda Rentes voorzitter

Mieke Beentjes vice-voorzitter

Marian van den Berg vanaf juni 2014 

Ina Bastiaans tot juli 2015

Jolijn Betlem

Johan Zoutberg

2016 - 2017

Mieke Beentjes voorzitter

Linda Rentes tot juni 2016 

Corien van der Haar vice-voorzitter

Marian van der Berg

Jolijn Betlem tot november 2017

Johan Zoutberg

Marrit Smit vanaf juni 2017

2018

Mieke Beentjes voorzitter

Corien van der Haar vice-voorzitter

Berteld Kok vanaf juni 2018 

Marrit Smit 

Johan Zoutberg

Richard van den Broek vanaf november 2018

Martin Groesz vanaf november 2018

2019-2022

Mieke Beentjes voorzitter tot juni 2019

Carola Groenen voorzitter vanaf juni 2019

Corien van der Haar vice-voorzitter tot februari 2019

Marrit Smit vice-voorzitter tot juni 2022

Richard van den Broek tot november 2021

Berteld Kok

Martin Groesz tot maart 2020

Sophie Six vanaf juni 2019

Kees Erends vanaf juni 2021

September 2022 - heden

Marieke Smith voorzitter

Maaike van Rijn vice-voorzitter

Rebekka Visser tot januari 2023

Joke Klinkert tot februari 2023

Alieke de Roon-Immerzeel

Stephanie Brand vanaf juni 2023

Mis je iemand of klopt er iets niet helemaal? Laat het ons dan weten via redactie@knov.nl. 


Word lid van de KNOV

Tekst: VRHL Content en Creatie, 2023-2

Als lid versterk je niet alleen je eigen positie, maar ook die van alle verloskundigen in Nederland. Door als collectief op te treden, staan we sterk en kunnen we breed gedragen stappen zetten richting een nog betere geboortezorg.

Ledenvoordelen

• Je kunt meedenken over en bijdragen aan de inhoud van het vak.
• Je hebt toegang tot handige basisdocumenten met betrekking tot waarneming, praktijkvoering, overname, tariefbepaling, toelatingscontracten, etc.
• Als je lid bent van de KNOV ben je automatisch ook aangesloten bij de geschilleninstantie.
• Als klinisch verloskundige heb je via de KNOV toegang tot juridische ondersteuning door vakbond FBZ.
• Je krijgt toegang tot de KNOV helpdesk.
• Je hebt toegang tot het online inspiratie-netwerk, waar meer dan 2.500 verloskundigen met elkaar in gesprek gaan en elkaar helpen.
• Je ontvangt vier keer per jaar tijdschrift De Verloskundige.

Speciaal voor studenten: het aspirant-lidmaatschap

Wil je als verloskundige in opleiding nu al een sterke organisatie achter je -hebben staan? Word dan aspirant-lid. Je krijgt het tijdschrift De Verloskundige, kunt plaatsnemen in werkgroepen en commissies, krijgt toegang tot het besloten deel van de KNOV-website en het inspiratienetwerk op Facebook. Onmisbare informatie voor je studie en beroepsvorming.

Het KNOV-lidmaatschap

De KNOV behartigt jouw belangen aan landelijke tafels. We staan voor je klaar met informatie en advies over de inhoud en organisatie van verloskundige zorg. Al 125 jaar. 

Lid worden of meer weten?

Kijk op knov.nl/lid-worden 


125 jaar KNOV

Tekst: VRHL Content en Creatie, 2023-2

2023 is voor de KNOV een bijzonder jaar. Onze organisatie bestaat namelijk op 13 september 125 jaar. Een mijlpaal om bij stil te staan. Dat doen we op verschillende feestelijke manieren.

Feestelijke Jubileumdag

Al 125 jaar mag de KNOV verloskundigen verenigen, iets waar we als beroepsorganisatie erg trots op zijn. Reden genoeg voor een feestje. Daarom organiseren we op woensdag 13 september een Jubileumdag waar wij jou graag voor uitnodigen, want vieren doe je samen! 

Aan alles is gedacht; interessante sprekers uit het werkveld én daarbuiten, een hapje en een drankje én een bijzondere locatie. We verwelkomen je graag bij het Archeon in Alphen aan den Rijn voor een inspirerende dag vol interactie en gezelligheid met collega’s uit het vak.

Speciale editie

Ter ere van het jubileum staat de septembereditie van het tijdschrift De Verloskundige helemaal in het teken van het 125-jarig bestaan. Laat je inspireren door verhalen van toen en nu.

Predicaat Koninklijk

In 1998 kreeg de vereniging het Predicaat Koninklijk toegekend: de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Dit predicaat geldt telkens voor vijfentwintig jaar. Onlangs is er weer een verzoek ingediend voor verlenging en we kijken ernaar uit om het predicaat ook de komende vijfentwintig jaar te mogen voeren.

Zien we jou op 13 september? Klik hier en meld je aan.


KNOV in actie: Recap

Tekst: Eveline Mestdagh, 2023-01

De wetenschappelijk adviseurs van de KNOV geven antwoorden op vragen van KNOV-leden. Elke editie lichten we een paar van die wetenschappelijk onderbouwde antwoorden in het kort toe. 

Advies bij werkafspraken omtrent het actief leiden van het nageboortetijdperk

De wetenschappelijk adviseurs kregen de vraag om een protocol te reviseren waarin werkafspraken staan genoteerd over het actief leiden van het nageboortetijdperk bij een vaginale geboorte in de eerste lijn. Wat hieruit duidelijk naar voren kwam, is dat er heel wat regionale protocollen ‘leven’ die nog niet gebaseerd zijn op de laatste inzichten en wetenschappelijk bewijs. Zo werd er vaak verwezen naar studies die met name een lage bewijskracht hadden of die onderzoek deden bij een risicopopulatie, wat dan weer niet aansloot bij de originele onderzoeksvraag. Het is dus zeker goed om hiervoor advies in te winnen bij onze pool van wetenschappelijk adviseurs.


Update

Tekst: VRHL Content en Creatie, 2023-02
Nieuwe huisstijl

Het KNOV-bestuur is met adviezen van een klankbordgroep van vijf verloskundigen en bureaumedewerkers gekomen tot een duidelijke visie, missie en kernwaarden van waaruit een nieuwe huisstijl is neergezet. Deze huisstijl zet eigentijds en toekomstgericht de KNOV neer en helpt bij communicatie over de vele projecten en diverse werkzaamheden van ons als beroepsvereniging. Deze nieuwe huisstijl lanceren we op op 13 september tijdens onze Jubileumdag!

Redactieleden gezocht 

Lijkt het jou leuk om mee te denken over dit tijdschrift? We zijn op zoek naar nieuwe leden voor de redactieraad! De Verloskundige komt tot stand in samenwerking met vier onmisbare redactieleden. Zij komen met ideeën bij de thema’s, checken of voorstellen vanuit het bureau of ingezonden door leden interessant zijn voor onze lezers en reviewen wetenschappelijke artikelen. Ieder lid neemt ongeveer twee jaar plaats in de redactieraad en wordt daarna vervangen door een nieuw redactielid. Los van de vier online redactievergaderingen kun je de werkzaamheden doen wanneer het jou uitkomt.

We zoeken een (eerste- of tweedelijns) verloskundige die:
• bij voorkeur een wetenschappelijke achtergrond heeft;
• zich proactief bezighoudt met ontwikkelingen in de verloskunde en geboortezorg;
• het leuk vindt om mee te denken over de inhoud van het tijdschrift;

Lijkt het jou leuk om bij te dragen? Mail naar redactie@knov.nl, we zien je reactie graag tegemoet! Voor deze werkzaamheden zijn vacatiegelden beschikbaar.


Update KNOV richtlijnen en kwaliteitsproducten

Tekst: Eveline Mestdagh, 2023-02

Een overzicht van richtlijnen of kwaliteitsproducten die in ontwikkeling of opgeleverd zijn door de KNOV of een derde partij in samenwerking met de KNOV.

Nieuw: overzicht kwaliteitsdocumenten in ontwikkeling

Kwaliteitsdocumenten en richtlijnen worden regelmatig aangepast aan actuele ontwikkelingen, wetenschappelijk onderzoek en/of nieuwe inzichten. Soms neemt de KNOV het initiatief, soms andere partijen. In een nieuw overzicht op knov.nl zie je welke kwaliteitsdocumenten en richtlijnen in 2023 zijn opgestart. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. Alle projecten worden mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden van ZonMw.

Addendum Postnatale zorg na sectio gepubliceerd

Het addendum Postnatale zorg na sectio is door de KNOV ontwikkeld in samenwerking met NHG, NVOG, KCKZ en Stichting Zelfbewustzwanger. Dit document geeft specifieke informatie over optimale verloskundige zorg in de  kraamperiode vanaf 24 uur tot zes weken na een sectio. Het implementatieplan is in ontwikkeling.

Richtlijn Kwetsbaarheid eerste 1.000 dagen

De richtlijn Kwetsbaarheid eerste 1.000 dagen van V&VN is geautoriseerd door het bestuur van de KNOV. TNO heeft de richtlijn ontwikkeld in opdracht van V&VN en hij is te vinden op venvn.nl. Deze richtlijn bevat handelingsaanbevelingen voor verpleegkundigen en verzorgenden, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en goede praktijkvoorbeelden, met als doel om de positie van zwangere vrouwen en ouders van kinderen tot twee jaar in een kwetsbare situatie te verbeteren, en risico’s voor het (ongeboren) kind te verminderen.  

Astma en zwangerschap

In januari 2020 is de ontwikkeling van de richtlijn Astma en zwangerschap op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en tuberculose (NVALT) gestart. Deze richtlijn geeft aanbevelingen ten aanzien van behandeling van astma tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. De KNOV was afgevaardigd in de werkgroep en de MDR Astma en zwangerschap is inmiddels geautoriseerd door het KNOV-bestuur.

Leidraad SEO

De BEN, de NVOG en de KNOV hebben onlangs – samen met de Regionale Centra Prenatale Screening en het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek – overeenstemming bereikt over de nieuwe Leidraad Tweede Trimester SEO versie 3.1. Hiermee ligt er een breed -gedragen protocol dat het modelprotocol SEO versie 2.0 (2012) en de Leidraad SEO versie 3.0 (2019) vervangt. Richtlijnen voor de obstetrische parameters tijdens het tweede trimester SEO (en andere echo’s tijdens de zwangerschap) zijn opgenomen in een nieuw, afzonderlijk document: de Leidraad obstetrische parameters, versie 1.0. De nieuwe leidraad en bijhorende documenten staan vanaf nu op pns.nl. Sinds 1 juni 2023 moet volgens het nieuwe protocol worden gewerkt.  


Florien van Rij: 'Ik gun verloskundigen verbinding, samen sta je echt sterker'

Tekst: VRHL Content en Creatie, 2023-01

 

Florien van Rij. Beleidsadviseur Geboortezorg. fvanrij@knov.nl

Van jongs af aan wilde Florien van Rij niets liever dan verloskundige worden. Dat werd ze uiteindelijk niet, maar de fascinatie voor zwangerschap en geboorte bleef. April vorig jaar startte ze als Beleidsadviseur Geboortezorg bij de KNOV, waar ze zich met veel plezier inzet voor allerhande geboortezorgzaken. 

Hang naar verloskunde

‘Vroeger keek ik met veel bewondering naar bevallingsverhalen op tv. Vanaf dat moment riep ik dat ik verloskundige wilde worden. Ik vind zwangerschap en geboorte iets heel wonderlijks. Het is zo bijzonder dat er uit niets iets ontstaat. Maar toen ik eenmaal klaar was met de middelbare school vond ik mezelf te jong om aan de opleiding te beginnen. Als verloskundige moet je in het moment belangrijke beslissingen kunnen nemen. Ik was er nog niet klaar voor om zo veel verantwoordelijkheid te dragen. Ik heb een tussenjaar genomen en ben daarna gestart met de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Tijdens mijn stage begon ik met werken met aanstaande en jonge ouders.’

Werken vs. leren

‘Na mijn studie werkte ik een aantal jaren in het ­sociaal domein als maatschappelijk werker voor (aanstaande) ouders en baby’s. Ik werkte met cliënten met meervoudige problematiek en heb mij verdiept in (prenatale) hechting. De band tussen ouders en kind is echt iets moois. Als regiocoördinator en later ­projectleider ging ik meer de beleidskant op. Ik besloot om daarnaast de opleiding Verloskunde te gaan doen. Deeltijd, in België. Door mijn beleidswerk kon ik minder gaan werken. Dat deed ik een jaar met veel plezier, maar de combinatie van werken en leren werd me te zwaar. Ik besloot weer te stoppen met de opleiding. Misschien pak ik hem ooit weer op in een andere levensfase.’ 

Verbinding

‘Na bijna tien jaar in het sociaal domein vond ik het tijd voor iets nieuws en maakte ik de overstap naar de KNOV. De inhoud vind ik heel interessant. Ik moest in het begin wel even wennen. De wereld van de geboortezorg is heel anders. In de geboortezorg ­willen we allemaal de beste zorg voor ouder en kind. Dat staat voorop. Vanuit het sociaal domein ben ik gewend methodisch te werken. Hoewel elke ­organisatie een eigen invulling gaf aan de praktische uitvoering, was de basishouding hetzelfde: uitgaan van de krachten, mogelijkheden en de eigen regie van de cliënt. Die basishouding werd door de hele organisatie doorgevoerd, ook op beleidsniveau. En zelfs regionaal en landelijk werd die basis­houding opgepikt in het sociaal domein. Dat maakte het samen­werken tussen partijen heel prettig. Die verbinding gun ik verloskundigen ook. Samen sta je echt sterker.’

Veelzijdig

‘Als Beleidsadviseur Geboortezorg ben ik breed ­inzetbaar. Dat vind ik heel leuk en past ook goed bij mij. Ik coördineer bijvoorbeeld onder andere de ­tweejaarlijkse subsidieaanvraag. Dat is een door­lopend proces. We hebben het subsidiebesluit van de ZonMW kwaliteitsgelden binnen voor 2023 en ik ben nu alweer bezig met de volgende aanvraag. Ook houd ik mij bezig met het postpartum dossier; projecten en activiteiten die de KNOV doet rondom de postpartum periode. Ik heb contact met BO Geboortezorg, ben het aanspreekpunt voor thema’s als frenulotomie en postpartum depressie, en zit namens de KNOV in de Landelijke Borstvoedingsraad. Bij mijn functie hoort ook het dossier diversiteit. Ik zet mij hiermee in voor gelijkwaardige geboortezorg voor iedereen, ook voor asielzoekers en ongedocumenteerden. Onderdeel hiervan is ook de tolkenvergoeding die sinds 1 januari 2023 mogelijk is. Daarnaast is het juridisch aspect bij mij belegd. Ik coördineer onder andere de dossiers hierbinnen en houd in de gaten wat er speelt op het gebied van vakbond, pensioenfonds en wetgeving.’ 

Goede voorbereiding

‘Al die nieuwe materie was aan het begin een beetje overweldigend. Maar ik houd wel van een uitdaging. De afgelopen periode heb ik meegelopen met verloskundigen om het vak nóg beter te begrijpen. Hierdoor is mijn bewondering voor het werk van de verlos­kundige alleen maar bevestigd en kan ik mijn werk om de beroepsgroep te ondersteunen beter doen. Als ik een notitie, nieuwsbericht of content voor de website moet schrijven, neem ik de tijd om dit goed voor te bereiden, zodat de informatie klopt. Goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt niet alleen voor mijn werk, maar ook voor verloskundigen en aanstaande ouders. Mijn wens voor het vak is ook meer rust en tijd, want verloskundigen, die werken écht heel hard.’